Bài Tập Ước – Ước Chung Lớn Nhất

Bài tập Ôn tập dạng bài toán tìm Ước – Ước Chung Lớn nhất.

Click ảnh để xem rõ hơn.

Ước chung - Ước chung lớn nhất

Ước chung – Ước chung lớn nhất

Ước chung - Ước chung lớn nhất

Ước chung – Ước chung lớn nhất

Để tìm UCLN của 2 số mời các em xem bài Thuật toán Ơclit để hiểu rõ hơn.

About Toàn Lê