Bài Tập Ước – Ước Chung Lớn Nhất

Bài tập Ôn tập dạng bài toán tìm Ước – Ước Chung Lớn nhất trong chương trình Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề.

Tham khảo thêm tại đây: http://www.toaniq.com/thang-62017-tang-de-thi-hsg-toan-6-khi-dang-ky-hoc-tap-toan-6-co-ban-va-nang-cao-theo-chuyen-de/

Click ảnh để xem rõ hơn.

Ước chung - Ước chung lớn nhất

Ước chung – Ước chung lớn nhất

Ước chung - Ước chung lớn nhất

Ước chung – Ước chung lớn nhất

Để tìm UCLN của 2 số mời các em xem bài Thuật toán Ơclit để hiểu rõ hơn.

About Toàn Lê