Bài Toán Tìm X Cho Học Sinh Lớp 6

Gia sư toán lớp 6 hướng dẫn học sinh giải bài toán tìm x.

Bồi dưỡng nâng cao phát triển Toán lớp 6 theo chuyên đề tại đây: http://toanlop6.com

Các em hãy click ảnh để xem rõ hơn:

Tìm X

Tìm X

Sau đây thầy xin hướng dẫn các em một số phần trong các bài tập trên. Các bài toán khác các em làm tương tự hay có thể nhờ gia sư toán của mình để hướng dẫn thêm.

Bài 1 phần a, 165 : x = 3 -> 165 : 3 = x -> x = 55.

Bài 2 phần a, 71 – (33 + x) = 26 -> 71 – 33 – x = 26 (Các em phá ngoặc, do trước ngoặc là dấu trừ nên sau khi phá phải đổi dấu)-> 28 – x = 26 (Chuyển vế đổi dấu) -> 28 – 26 = x -> 2 = x hay x = 2.

Các bài khác các em làm tương tự. Chúc các em thành công.

About Toàn Lê