Các công thức tính diện tích các hình: Chữ nhật, Bình hành, Hình thoi, Hình thang, Hình vuông

Thư viện học toán lớp 8: Các công thức tính diện tích các hình: Chữ nhật, Bình hành, Hình thoi, Hình thang, Hình vuông.

Gia sư Tài Đức Việt cung cấp thông tin tính diện tích các hình học lớp 8:

  • Diện tích hình chữ nhật: S = a * b
  • Diện tích hình vuông: S= a*a
  • Diện tích hình thang: S = [(a + b) * h]/ 2
  • Diện tích hình bình hành: S = a*h
  • Diện tích hình thoi: S = (d1*d2)/ 2

Mọi thông tin cần hỗ trợ học toán xin vui lòng liên hệ gia sư Tài Đức Việt. ĐT: 043.990.6260.

About admin