Toán nâng cao lớp 5 Archive

  • ĐỀ BÀI:  Cái bể chứa nước nhà em có hình hộp chữ nhật, đo trong phòng lòng bể được chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 0,9m. Bể đã hết nước, chị em vừa đổ vào bể 30 gánh nước, mỗi gánh 45 lít. Hỏi mặt nước còn […]

    BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 5

    ĐỀ BÀI:  Cái bể chứa nước nhà em có hình hộp chữ nhật, đo trong phòng lòng bể được chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 0,9m. Bể đã hết nước, chị em vừa đổ vào bể 30 gánh nước, mỗi gánh 45 lít. Hỏi mặt nước còn […]

    Đọc tiếp...