Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2014

[Taiducviet] – Giới thiệu thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: dự kiến tuyển sinh năm 2014 không thay đổi so với năm 2013, tổng chỉ tiêu năm 2014 là 5.600.

source  

Theo PGS.TS Hoàng Minh Sơn – trưởng phòng đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết tuyển sinh của trường năm 2014 giữ ổn định như năm 2013, cụ thể như sau:

click to see more Chỉ tiêu dự kiến năm 2014 Đại học Bách khoa Hà Nội

Tên trườngNgành học Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu
http://bettercpr.info/?mapsez1 ĐH Bách khoa Hà Nội BKA http://capetownflower.com/mapsez16 5.600 just click for source
Các ngành đào tạo đại học http://omega.dbrowngraphics.com/?mapsez16 click to see more 5.600
more info Nhóm ngành Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 1.300
Cơ kỹ thuật D520101 A,A1
Kỹ thuật cơ điện tử D520114 A,A1
Kỹ thuật cơ khí D520103 A,A1
Kỹ thuật hàng không D520120 A,A1
Kỹ thuật tàu thủy D520122 A,A1
Kỹ thuật nhiệt D520115 A,A1
Công nghệ chế tạo máy D510202 A,A1
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A,A1
Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 A,A1
Nhóm ngành Điện-Điện tử-CNTT-Toán tin 2.000
Kỹ thuật điện, điện tử D520201 A,A1
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 A,A1
Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 A,A1
Kỹ thuật y sinh D520212 A,A1
Kỹ thuật máy tính D520214 A,A1
Truyền thông và mạng máy tính D480102 A,A1
Khoa học máy tính D480101 A,A1
Kỹ thuật phần mềm D480103 A,A1
Hệ thống thông tin D480104 A,A1
Toán – Tin ứng dụng D460112 A,A1
Công nghệ thông tin D480201 A,A1
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D510303 A,A1
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông D510302 A,A1
Nhóm ngành Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 900
Kỹ thuật hóa học D520301 A
Hóa học D440112 A
Xuất bản (Kỹ thuật in và truyền thông) D320401 A
Kỹ thuật sinh học D420202 A,B
Kỹ thuật môi trường D520320 A
Công nghệ kỹ thuật hoá học D510401 A
Công nghệ sinh học D420201 A,B
Công nghệ thực phẩm D540101 A,B
Nhóm ngành Vật liệu-Dệt may-Sư phạm KT 320
Kỹ thuật vật liệu D520309 A,A1
Kỹ thuật vật liệu kim loại D520310 A,A1
Kỹ thuật dệt D540201 A,A1
Công nghệ may D540204 A,A1
Công nghệ da giầy D540206 A,A1
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp D140214 A,A1
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 160
Vật lý kỹ thuật D520401 A,A1
Kỹ thuật hạt nhân D520402 A,A1
Nhóm ngành Kinh tế-Quản lý 340
Quản trị kinh doanh D340101 A,A1,D1
Kinh tế công nghiệp D510604 A,A1,D1
Quản lý công nghiệp D510601 A,A1,D1
Tài chính – Ngân hàng D340201 A,A1,D1
Kế toán D340301 A,A1,D1
Nhóm ngành Ngoại ngữ 180
Ngôn ngữ Anh D220201 D1
Các chương trình thuộc Viện Đào tạo Quốc tế 400
Kỹ thuật cơ điện tử D520114 A,A1
Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 A,A1
Công nghệ thông tin D480201 A,A1
Khoa học máy tính D480101 A,A1
Quản trị kinh doanh D340101 A,A1,D1,D3

Trường đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng điểm chuẩn theo khối thi và nhóm ngành, thí sinh sẽ được xét tuyển vào các nhóm ngành theo nguyện vọng chính và các nguyện vọng bổ sung http://battlinforadalyn.com/mapsez1.

Sau năm học thứ nhất, sinh viên sẽ được phân ngành học (thuộc nhóm ngành trúng tuyển). Riêng đối với hai chương trình của ngành ngôn ngữ Anh, nhà trường xét tuyển theo điểm chuẩn riêng cho mỗi chương trình

Theo tuyển sinh 247 check this out

About chuotnhat