Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2014

[Tài Đức Việt] –  Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM dự kiến tuyển sinh năm 2014 với 4.050 chỉ tiêu trong đó bậc ĐH là 2.750 và bậc CĐ là 1.300 chỉ tiêu.

 

Theo ông Phạm Thái Sơn – phó trưởng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thì năm 2014 trường dự kiến tuyển 4.050 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH tuyển 2750 chỉ tiêu.Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM dự kiến sẽ tuyển sinh thêm ba ngành mới, đó là: Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại), Khoa học dinh dưỡng và Công nghệ may và thiết kế thời trang.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm 2014 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

 

 

Mã ngành

 

Khối thi

 

Chỉ tiêu
(Dự kiến)

Bậc ĐH

 

 

2.750

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

200

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

150

Kế toán

D340301

A, A1, D1

200

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, B

250

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1, D1

300

Công nghệ chế tạo máy

D510202

A, A1

200

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A, A1

250

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A, A1, B

250

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A, A1, B

200

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, B

400

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A, A1, B

200

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

D540110

A, A1, B

150

Bậc CĐ

 

1.300

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

C220113

A, A1, C, D1

80

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

80

Kế toán

C340301

A, A1, D1

80

Công nghệ sinh học

C420201

A, A1, B

100

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

80

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A, A1

80

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)

C510206

A, A1

80

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

80

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401

A, A1, B

100

Công nghệ vật liệu (Polymer và composite)

C510402

A, A1, B

80

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A, A1, B

100

Công nghệ thực phẩm

C540102

A, A1, B

100

Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

A, A1, B

100

Công nghệ may

C540204

A, A1, D1

80

Công nghệ da giày

C540206

A, A1, B

80

 

About chuotnhat