Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học GTVT Tp HCM năm 2014

[Taiducviet] – Giới thiệu thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM:  dự kiến tuyển sinh năm 2014 là 2.700 chỉ tiêu, trong đó có 2.300 chỉ tiêu bậc đại học, 400 chỉ tiêu bậc cao đẳng.

 

Trường ĐH Giao thông vận tải TP HCM dự kiến tuyển sinh năm 2014 là 2.700 chỉ tiêu, trong đó có 2.300 chỉ tiêu bậc ĐH.Cụ thể bậc ĐH, nhóm ngành Khoa học Hàng hải: 210 chỉ tiêu; nhóm ngành điện, điện tử: 320; ngành Kỹ thuật tàu thủy: 150; ngành Kỹ thuật cơ khí: 200; ngành Kỹ thuật công trình xây dựng: 360; ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 500; Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển): 180; ngành Kinh tế xây dựng: 220; ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức): 80 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến ĐH Giao Thông vận tải TPHCM năm 2014 cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

 

 

2700

Bậc ĐH

 

A,A1

2300

Ngành Khoa học Hàng hải có các chuyên ngành:

D840106

– Điều khiển tàu biển

101

A,A1

130

– Vận hành khai thác máy tàu thủy

102

A,A1

80

Nhóm Ngành điện, điện tử:

A,A1

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

320

– Điện và tự động tàu thủy

A,A1

– Điện công nghiệp

A,A1

Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)

D520207

A,A1

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp)

D520216

A,A1

Ngành Truyền thông và mạng máy tính

D480102

A,A1

Ngành Kỹ thuật tàu thủy có các chuyên ngành:

D520122

A,A1

150

– Thiết kế thân tàu thủy

A,A1

– Công nghệ đóng tàu thủy

A,A1

– Thiết bị năng lượng tàu thủy

A,A1

– Kỹ thuật công trình ngoài khơi

A,A1

Ngành Kỹ thuật cơ khí có các chuyên ngành:

D520103

A,A1

200

– Cơ giới hoá xếp dỡ

A,A1

– Cơ khí ô tô

A,A1

– Máy xây dựng

A,A1

Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng có các chuyên ngành:

D580201

A,A1

360

– Xây dựng dân dụng và công nghiệp

A,A1

– Kết cấu công trình

A,A1

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có các chuyên ngành:

D580205

A,A1

500

– Xây dựng công trình thủy

A,A1

– Xây dựng cầu đường

A,A1

– Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông

A,A1

– Xây dựng đường sắt – Mêtrô

A,A1

Ngành Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

80

Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

D840104

A,A1

180

Ngành Kinh tế xây dựng có các chuyên ngành:

D580301

A,A1

220

 – Kinh tế xây dựng

A,A1

 – Quản trị dự án

A,A1

 Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức)

D840101

A,A1

80

Bậc CĐ

 

A,A1

400

– Điều khiển tàu biển

C840107

A,A1

80

– Vận hành khai thác máy tàu thủy

C840108

A,A1

80

– Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

80

– Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

C510205

A,A1

80

–  Khai thác vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

C840101

A,A1

80

About chuotnhat