Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

[Taiducviet] – Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên tuyển sinh năm 2014 với 1300 chỉ tiêu toàn trường, trong đó 1130 chỉ tiêu dành cho tuyển sinh theo kì thi 3 chung của Bộ GD&ĐT.

 

Trường Đại Học Khoa Học Thái NguyênMã Trường: DTZ

Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2014: 1300

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  Mã Ngành  Khối Thi Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:     1300
Toán học ** D460101 A, A1 50
Vật lý học ** D440102 A, A1 40
Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng ** D460112 A, A1 40
Hóa học D440112 A, B 50
Địa lý tự nhiên D440217 B, C 40
Khoa học môi trường D440301 A, B 100
Sinh học D420101 B 50
Công nghệ sinh học D420201 B 50
Văn học D220330 C 50
Lịch sử D220310 C 50
Khoa học quản lý D340401 C, D1 80
Công tác xã hội D760101 C, D1 80
Việt Nam học D220113 C, D1 40
Khoa học thư viện ** D320202 B, C, D1 40
Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A, B 40
Hóa Dược D720403 A, B 80
Báo chí D320101 C, D1 80
Du lịch học D528102 C, D1 50
Quản lý Tài nguyên và Môi trường D850101 A, B 150
Luật D380101 C, D1 140

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

– Năm 2014  Đại học Khoa Học – ĐH Thái Nguyên đăng ký thực hiện thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Lưu ý: Riêng đối với các ngành đánh dấu ** dự kiến trường sẽ thực hiện phương thức xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển.

Theo Tin tuyển sinh

About chuotnhat