Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014

[Taiducviet] – Giới thiệu Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội 2014

ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2014 tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học KHoa Học Xã Hội và Nhân Văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2014

Tên trường  Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu
Ngành học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  QHX 1500
Báo chí D320101 A,C,D1,2,3,4,5,6 100
Chính trị học D310201 A,C,D1,2,3,4,5,6 70
Công tác xã hội D760101 A,C,D1,2,3,4,5,6 80
Đông phương học D220213 C,D1,2,3,4,5,6 120
Hán Nôm D220104 C,D1,2,3,4,5,6 30
Khoa học quản lý D340401 A,C,D1,2,3,4,5,6 100
Lịch sử D220310 C,D1,2,3,4,5,6 90
Lưu trữ học D320303 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
Ngôn ngữ học D220320 A,C,D1,2,3,4,5,6 80
Nhân học D310302 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
Quan hệ công chúng D360708 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 A,C,D1,2,3,4,5,6 100
Quốc tế học D220212 A,C,D1,2,3,4,5,6 90
Tâm lý học D310401 A,B,C,D1,2,3,4,5,6 90
Thông tin học D320201 A,C,D1,2,3,4,5,6 60
Triết học D220301 A,C,D1,2,3,4,5,6 70
Văn học D220330 C,D1,2,3,4,5,6 90
Việt Nam học D220113 C,D1,2,3,4,5,6 60
Xã hội học D310301 A,C,D1,2,3,4,5,6 70
Quản trị văn phòng D340406 A,C,D1,2,3,4,5,6 50

– Thí sinh trúng tuyển sau khi đã nhập học vào các ngành đào tạo của Trường sẽ được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chung để chọn vào học các chương trình đào tạo chất lượng cao như Triết học, Khoa học quản lý, Văn học, Lịch sử, Tâm lý học và chương trình đạt chuẩn quốc tế: Ngôn ngữ học.  – Điểm trúng tuyển theo ngành học.

– Đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng do Tổ chức ĐH cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ. SV được hưởng các chế độ ưu đãi của AUF và có cơ hội chuyển tiếp lên các chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Pháp của trường.

– Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ học một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, trừ một số ngành sau đây có quy định riêng:

+ Ngành Ngôn ngữ học: ngoại ngữ chỉ học tiếng Anh. Đối với chương trình đạt chuẩn quốc tế sau năm học thứ nhất, sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

+ Ngành Đông phương: ngoại ngữ chung chỉ học tiếng Anh.

+ Ngành Hán Nôm: ngoại ngữ chỉ học tiếng Trung.

+ Ngành Quốc tế học, Việt Nam học và Du lịch học: Nếu số sinh viên đăng kí học tiếng Nga hoặc Pháp hoặc Trung ít hơn 15 thì SV sẽ chuyển sang học tiếng Anh.

– Sau khi học hết năm thứ nhất, SV có cơ hội học thêm một ngành thứ hai trong các ngành Báo chí, Khoa học quản lí, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quốc tế học của Trường Đại học KHXH-NV hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ

Theo TT

About chuotnhat