Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên năm 2014

[Taiducviet] – Chỉ tiêu tuyển sinh trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2014 là 1350. Trường tổ chức tuyển sinh theo kỳ thi 3 chung của Bộ GD&ĐT.

 

Đại Học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái NguyênMã Trường: DTE

Địa chỉ: Km9 Đường 3/2 Tích Lương – TP. Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014: 1350

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  Mã Ngành  Khối Thi Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học: 1350
Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế; Kinh tế Y tế D310101 A, A1, D1 350
Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại D340101 A, A1,D1 280
Marketing: Quản trị Marketing D340115 A, A1,D1 75
Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn D340103 A, A1,D1 75
Kế toán: Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp D340301 A, A1,D1 285
Tài chính – Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng D340201 A, A1,D1 215
Luật kinh tế: Luật kinh doanh D380107 A, A1,D1 70

–  Năm 2014  Đại học Thái Nguyên đăng ký thực hiện thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

– Việc tổ chức thi chung được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

About chuotnhat