Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 là 1300, trong đó 1000 chỉ tiêu bậc ĐH, 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANGKÝ HIỆU TRƯỜNG: DBGChỉ tiêu tuyển sinh năm 2014: 1300

Địa chỉ: Bích Sơn – Việt Yên – Bắc Giang

Chỉ tiêu bậc Đại học: 1000

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành ĐH

Khối thi

1

Kế toán

D340301

A, A1, D1

2

Khoa học cây trồng

D620110

A, A1, D1, B

3

Chăn nuôi

D620105

A, A1, D1, B

4

Thú y

D640101

A, A1, D1, B

5

Quản lý đất đai

D850103

A, A1, D1, B

6

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

D850101

A, A1, D1, B

7

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, D1, B

8

Lâm sinh

D620205

A, A1, D1, B

9

Công nghệ sinh học

D420201

A, A1, D1, B

10

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

D620211

A, A1, D1, B

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Đối tượng tuyển sinh:

 Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT, TCCN, TC nghề (Đã tốt nghiệp các môn văn hóa THPT).

 Có đủ sức khỏe để học tập và công tác.

Hình thức tuyển sinh:

Tổ chức Thi tuyển các khối A, A1, B, D1 theo kỳ thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển nguyện vọng bổ sung các khối A, A1, B, D1 đối với thí sinh dự thi Đại học Cao đẳng năm 2014 cùng với kỳ thi 3 chung của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Thời gian đào tạo: 04 năm (Học tập trung 10 tháng/năm).

Học phí năm học 2014 – 2015: 130.000 đ/tín chỉ (tương đương 440.000 đồng/Sinh viên/tháng).

Chỉ tiêu bậc Cao đẳng: 300

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành ĐH

Khối xét tuyển

1

Kế toán

C340301

A,A1,D1

2

Khoa học cây trồng

C620110

A, A1, D1, B

3

Chăn nuôi

C620105

A, A1, D1, B

4

Dịch vụ thú y

C640201

A, A1, D1, B

5

Quản lý đất đai

C850103

A, A1, D1, B

6

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

C850101

A, A1, D1, B

7

Công nghệ thực phẩm

C540102

A, A1, D1, B

8

Lâm nghiệp

C620201

A, A1, D1, B

9

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

C620211

A, A1, D1, B

10

Công nghệ sinh học

C420201

A, A1, D1, B

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Đối tượng xét tuyển:

 Nhà trường không tổ chức thi bậc Cao đẳng mà xét tuyển dựa vào kết quả thi năm 2014 các khối A, A1, B, D1 của thí sinh vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

Thời gian đào tạo: 03 năm (Học tập trung 10 tháng/năm).

Học phí năm học 2014 – 2015: 100.000 đ/tín chỉ (tương đương 370.000 đồng/Sinh viên/tháng).

 

About chuotnhat