Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing năm 2014

Trường ĐH tài chính Marketing dự kiến tuyển sinh năm 2014 là 3.900 chỉ tiêu.

 

Trường ĐH Tài chính Marketing công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2014 là 3.900. Chỉ tiêu từng ngành sẽ được trường công bố sau khi có kết quả thí sinh đăng ký dự thi.Tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing năm 2013:

Trường/Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH MARKETING

 

 

 

Bậc ĐH

 

 

3.900

Ngành quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

D340101

A,D1

500

– Quản trị kinh doanh tổng hợp
– Quản trị bán hàng
Ngành quản trị khách sạn, gồm các chuyên ngành:

D340107

A,D1

 200

– Quản trị nhà hàng khách sạn
– Du lịch lữ hành
– Quản trị dịch vụ giải trí

 

Ngành marketing, gồm các chuyên ngành:

D340115

A,D1

450

– Marketing tổng hợp
– Quản trị thương hiệu
Ngành bất động sản, chuyên ngành kinh doanh bất động sản

D340116

A,D1

200

Ngành kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành:

D340120

A,D1

450

– Quản trị kinh doanh quốc tế
– Thương mại quốc tế
Ngành tài chính – ngân hàng: gồm các chuyên ngành

D340201

A,D1

1050

– Tài chính doanh nghiệp
– Ngân hàng
– Thuế
– Hải quan
– Tài chính công

 

– Tài chính bảo hiểm và đầu tư

 

– Thẩm định giá

 

Ngành kế toán: gồm các chuyên ngành

D340301

A,D1

450

– Kế toán doanh nghiệp
– Kiểm toán
Ngành hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán

D340405

A,D1

150

Ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh

D220201

D1

150

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: gồm các chuyên ngành

D340103

A,D1

200

– Quản trị lữ hành
– Quản trị tổ chức sự kiện
Ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: gồm các chuyên ngành

D340109

A,D1

100

– Quản trị ẩm thực
– Quản trị bar

About chuotnhat