Chỉ tiêu tuyển sinh Học Viên Âm Nhạc năm 2014

[Taiducviet] – Trường Học viện âm nhạc thông báo tuyển sinh năm 2014 với tổng 900 chỉ tiêu các bậc học đại học chính quy, văn bằng 2, cao học, liên thông chính quy.

 

Học viện Âm nhạc Huế thông báo tuyển sinh các bậc học theo chỉ tiêu dự kiến năm 2014 sau đây:

NGÀNH ĐÀO TẠO CHỈ TIÊU
1- Đại học chính quy 4 năm các ngành: 100
Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương
Tây, Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống.
2 – Đại học Sư phạm âm nhạc chính quy 4 năm 100
(Lớp A: 50 không đóng học phí; Lớp B: 50 đóng học phí)
3 – Đại học chính quy văn bằng 2 (2 năm) 50
4 – Trung cấp chuyên nghiệp 4, 6, 7 và 9 năm 150
5 – Các loại hình đào tạo đại học khác: 450
Liên thông chính quy (Cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo: 1,5 năm);
Liên thông Vừa làm Vừa học (Cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo: 2
năm); Vừa làm Vừa học (Tại chức cũ, thời gian đào tạo: 4,5 năm);
6 – Liên thông chính quy Trung cấp lên Đại học ngành Sư phạm Âm nhạc,
thời gian đào tạo: 3 năm (Liên kết đào tạo).
7 – Cao học (Học viện Âm nhạc Huế liên kết với Học viện Âm nhạc Quốc 50
8 – Cao học Chuyên ngành Quản lý văn hóa (Liên kết đào tạo).

Đối tượng dự thi

Dành cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD& ĐT.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ dự thi

– Thí sinh dự tuyển vào bậc Đại học, Trung cấp chính quy làm hồ sơ theo mẫu quy định của

Bộ GD&ĐT và nộp tại Phòng Đào tạo – Học viện Âm nhạc Huế – Số 01 Lê Lợi, TP. Huế; Điện

thoại: (054)3. 898 490 từ ngày 17/3 đến hết ngày 31/5/2014 (qua dấu bưu điện);đến hết ngày 06/6/2014 (nộp trực tiếp tại Học viện).

– Thí sinh dự tuyển vào các hệ đào tạo Đại học khác (Liên thông, Vừa làm Vừa học, Văn bằng 2): Mua hồ sơ ĐKDT (theo mẫu quy định của Học viện Âm nhạc Huế) và nộp hồ sơ tại Khoa Tại chức – Học viện Âm nhạc Huế trước ngày31/5/2014. Đối với các tỉnh, thành có cơ sở liên kết đào tạo với Học viện, thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại địa phương nơi có cơ sở liên kết đào tạo (thời gian nhận hồ sơ, lệ phí ĐKDT và lệ phí thi sẽ có thông báo sau).

About chuotnhat