Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện ngân hàng năm 2014

[Taiducviet] – Giới thiệu thông tin tuyển sinh của trường Học viện Ngân Hàng năm 2014: trường tuyển 3000 chỉ tiêu, các ngành đào tạo đại học là 2600, cao đẳng là 400 chỉ tiêu.

 

Trường học viện ngân hàng tuyển sinh năm 2014 chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Ký hiệu trường

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

-2

-3

-4

-5

-6

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

3000

Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội  điện thoại: 043.8526417
webside:www.hvnh.edu.vn
*Các ngành đào tạo đại học

2600

Đào tạo tại trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

Tài chính Ngân hàng

D340201

A,A1

1300

Kế toán

D340301

A,A1

600

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

300

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

A,A1

100

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

150

Đào tạo tại Phân viện Phú Yên

NHP

Tài chính Ngân hàng

D340201

A,A1

100

Kế toán

D340301

A,A1

50

*Các ngành đào tạo cao đẳng

400

Đào tạo tại Sơn Tây

NHH

250

Tài chính Ngân hàng

C340201

A,A1

200

Kế toán

C340301

A,A1

50

Đào tạo tạo Phú Yên

NHP

150

Tài chính Ngân hàng

C340201

A,A1

100

Kế toán

C340301

A,A1

50

Đối với bậc đại học đào tạo tại trụ sở học viện ngân hàng:

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh: Trình độ đại học trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức 3 chung của Bộ GD&ĐT. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh

– Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết Đại học City University of Seattle – Hoa Kỳ (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính: Tuyển sinh 70 chỉ tiêu các khối A,A1,D1 cho những thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng

– Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và quản lý tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh): Tuyển sinh 160 chỉ tiêu theo qui định của Bộ giáo duc & đào tạo, yêu cầu của chương trình

Đối với bậc ĐH đào tạo tại Phân viện Phú Yên:

-Vùng tuyển sinh: Khu vực các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị vào)

Đào tạo cao đẳng của trường Học viện ngân hàng:

– Hệ liên thông chỉ tuyển sinh đối tượng đã tốt nghiệp tại trường Học viện Ngân hàng

– Hệ cao đẳng không thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH và cao đẳng khối A,A1,D1 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, Học viện sẽ chuyển thí sinh từ ngành thừa chỉ tiêu sang trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh.

 

About chuotnhat