Chỉ tiêu tuyển sinh trường Cao đẳng công nghiệp hóa chất năm 2014

Trường CĐ Công nghiệp hóa chất công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, trong đó hệ cao đẳng chính quy là 400 chỉ tiêu, hệ trung cấp chuyên nghiệp 400.

Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất tuyển sinh năm 2014:

STT

HỆ ĐÀO TẠO

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ TRƯỜNG

MÃ NGÀNH

KHỐI THI

CHỈ TIÊU

I

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

CCA

 

 

400

1

Công  nghệ kỹ thuật hoá học

 

C510401

A, A1, B

 

Công nghệ kỹ thuật hoá phân tích

 

 

 

 

Công nghệ hoá silicat

 

 

 

 

Công nghệ hoá vô cơ – điện hoá

 

 

 

 

Công nghệ hoá dược

 

 

 

 

Công nghệ phân khoáng

 

 

 

 

Công nghệ hoá môi trường

 

 

 

 

Công nghệ hoá hữu cơ

 

 

 

 

Công nghệ lọc hoá dầu

 

 

 

 

2

Kế toán

 

C340301

A, A1, D1

 

Kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

 

 

Kế toán doanh nghiệp

 

 

 

 

3

CN kỹ thuật điện – điện tử

 

C510301

A, A1

 

 

Tự động hoá công nghiệp

 

 

 

 

Điện công nghiệp và dân dụng

 

 

 

 

Điện tử công nghiệp

 

 

 

 

II

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CT08

 

 

400

1

Hóa phân tích

 

01

 

 

2

Công nghệ hoá vô cơ  

02

 

 

3

Công nghệ hoá silicat  

03

 

 

4

Điện công nghiệp & dân dụng  

04

 

 

5

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí  

05

 

 

6

Kế toán  

06

 

 

7

Công nghệ hoá hữu cơ  

07

 

 

8

Công nghệ thông tin  

08

 

 

9

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

09

 

 

10

Công nghệ hàn  

10

 

 

– Hình thức tuyển Cao đẳng chính quy

+ Nhà trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014.

+ Nhà trường xét tuyển sinh riêng:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả học tập của 3 năm học THPT theo yêu cầu của từng ngành.

Thời gian xét tuyển sinh riêng: Từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 30/11/2014.

+  Xét tuyển thẳng:

Xét tuyển theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

– Hình thức tuyển Trung Cấp chuyên nghiệp

+ Nhà trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014.

+ Nhà trường xét tuyển sinh riêng:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả học tập của 3 năm học THPT theo yêu cầu của từng ngành.

Thời gian xét tuyển sinh riêng: Từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 30/11/2014.

+  Xét tuyển thẳng:

Xét tuyển theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

– Hình thức tuyển: Xét tuyển

– Đối tượng tuyển:

+ Học sinh học xong chương trình PTTH hoặc GDTX (BTTHPT): Thời gian đào tạo 2 năm.

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm (2 bằng).

(Sau khi tốt nghiệp được thi liên thông lên Cao đẳng chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục&Đào tạo).

III – HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG: Số lượng: 100

– Hình thức tuyển: Thi tuyển và xét tuyển theo quy chế của BGD& ĐT.

– Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Hoá học; Kế toán; Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

IV- HỆ GDTX – TCCN (3 năm 2 bằng): Số lượng: 100

– Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS.

– Thời gian đào tạo: 3 năm (Được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp, được thi lấy bằng THPT).

– Hình thức tuyển: Xét tuyển.

About chuotnhat