Chỉ tiêu tuyển sinh trường cao đẳng Hàng Hải năm 2014

Trường CĐ Hàng hải thông báo tuyển sinh năm 2014 với 950 chỉ tiêu hệ cao đẳng, hệ liên thông 50 chỉ tiêu, trung cấp chuyên nghiệp là 110 chỉ tiêu.

 

Cao Đẳng Hàng Hải tuyển sinh năm 2014

Hệ CĐ Chính quy: chỉ tiêu: 950

Ký hiệu trường: CHH.

–   Tuyển sinh các ngành:

STT Ngành Mã ngành Khối

thi

Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Điều khiển tàu biển. C840107 A 200
2 Tin học ứng dụng. C480202 A 50
3 Vận hành khai thác máy tàu biển. C840108 A 150
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thuỷ; Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ). C510201 A 100
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện tàu thuỷ). C510301 A 100
6 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) C340301 A 200
7 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá C510303 A 100
8 Khai thác vận tải C840101 A 50

–   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

–   Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, tham gia kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

–   Thời gian học:                 36 tháng.

* Ghi chú: ngành Điều khiến tàu biến; Vận hành khai thác máy tàu và Điện tàu thuỷ chỉ tuyển Nam giới.

Hệ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG: (chỉ tiêu: 50)

–   Ký hiệu trường: CHH. Khối thi A.

–  Tuyển sinh các ngành:

STT Ngành Mã ngành Khối thi
1 Điểu khiển tàu biển. C840107 A
2 Tin hoc ứng dung C480202 A
3 Vân hành khai thác mảy tàu biểnế C840108 A
4 Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành Đóng mới và sửa chữa thân tàu thuỷ; Thiết kế và sửa chửa máy tàu thuỷ). C510201 A
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện tàu thuỷ) C510301 A
6 Kế toán (Kế toán doanh nghiêp) C340301 A

–   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề cùng chuyên ngành.

–   Phương thức tuyến sinh: Thi tuyển, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Thời gian học: 18 tháng; Hổ sơ mua hoặc dovvnload trên mạng và nộp tại trường.

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

(Chỉ tiêu:110; mã trường: GT09)

– Tuyển sinh các ngành:

STT Tèn ngành Mã ngành
1 Điểu khiển tàu biển 42840102
2 Vận hành máy tàu thuỷ 42840103
3 Kinh doanh vận tải đường thuỷ 42340115
4 Công nghệ kỹ thuật vò tàu thuỷ 42510208
5 Bảo tri và sửa chữa máy tàu thuỷ 42510231
6 Công nghệ kỹ thuật điện tàu thuỳ 42510304
7 Kế toán doanh nghiệp 42340303
8 Tin học ứng dụng 42480207

–   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

–   Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 mồn: Toán và Vật lý; hoặc điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 (thời gian xét tuyển: liên tục trong năm).

–   Thời gian học:                 24 tháng.

*    Ghi chú: ngành Điều khiển tàu biến; Vận hành khaỉ thác máy tàu và Điện tàu thuỷ chỉ tuyển Nam giới.

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VỪA LÀM VỪA HỌC: (chỉ tiêu: 40)

STT Tên ngành Mã ngành
1 Điều khiển tàu biển 42840102
2 Vận hành máy tàu thuỷ 42840103
3 Công nghệ kỹ thuật điện tàu thuỷ 42510304

–   Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

–   Thời gian học: – 24 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

–                                      36 tháng đối với học sinh tốt nghiệp THCS.

–   Hồ sơ mua hoặc dovvnload trên mạng và nộp tại trường hoặc tại các cơ sở liên kết đào tạo.

*   Tốt nghiệp TCCN, TCCN vừa làm vừa học được học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

HỆ CAO ĐẲNG NGHỂ: (chỉ tiêu: 130).

Tuyển sinh các nghề:
STT Tên nghề Mã nghề
1 Điều khiển tàu biển 50840102
2 Khai thác máy tàu thuỷ 50840103
3 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ 50510215
4 Sửa chữa máy tàu thuỷ 50510225
5 Điện tàu thuỷ 50510303
6 Công nghệ thõng tin 50480211
7 Kế toán doanh nghiệp 50340301

–   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.

–   Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

–   Thời gian xét tuyển: liên tục trong năm.

–   Thời gian học:                 36 tháng

*    Ghi chú: ngành Điều khiển tàu biển; Vận hành khai thác máy tàu và Điện tàu thuỷ chỉ tuyến Nam giới.

 

About chuotnhat