Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên năm 2014

[Taiducviet] – Trường ĐH Công Nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2014 với tổng chỉ tiêu 1500, trong đó có 240 chỉ tiêu của 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, công nghệ truyền thông xét tuyển kết hợp thi tuyển.

 

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên

Ký Hiệu Trường: DTC

Địa chỉ: Quyết Thắng – TP Thái Nguyên

Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông tuyển sinh năm 2014:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Mã Ngành  Khối Thi Chỉ Tiêu
Các ngành đào tạo đại học:     1500
Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 1000
Kỹ thuật phần mềm D480103 A, A1, D1
Khoa học máy tính D480101 A, A1, D1
Truyền thông và mạng máy tính D480102 A, A1, D1
Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức D480104 A, A1, D1
Công nghệ kỹ thuật máy tính D510304 A, A1, D1
Truyền thông đa phương tiện D320104 A, A1, D1, V, H
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông:Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông, Tin học viễn thông; Xử lý thông tin, Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử D510302 A, A1, D1
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử D510301 A, A1, D1
Kỹ thuật Y sinh D520212 A, A1, B, D1
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Công nghệ điều khiển tự động; Công nghệ đo lường tự động;  Điện tử công nghiệp; Công nghệ robot D510303 A, A1, D1
An toàn thông tin D480105 A, A1, D1
Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán D340405 A, A1, C, D1 500
Quản trị văn phòng: Quản trị hành chính văn phòng; Thư ký văn phòng; Quản trị và tổ chức sự kiện D340406 A, A1,C, D1
Công nghệ Truyền thông D320406 A, A1, C, D1
Thiết kế đồ họa D210403 A, A1, D1, V, H
Thương mại điện tử D340408 A, A1, C, D1

– Tuyển sinh trong cả nước.

– Trường tổ chức thi theo hình thức 3 chung do Bộ GD&ĐT.

Lưu ý: Năm 2014 trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên dự kiến sẽ thực hiện xét tuyển kết hợp thi tuyển riêng đối với các ngành dưới đây:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DTC

 

 

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

A, A1, D1

80

Khoa học máy tính

D480101

A, A1, D1

80

Công nghệ Truyền thông

D320406

A, A1, C, D1

80

 

 

About chuotnhat