Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương năm 2014

[Taiducviet] – Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật TW công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với tổng 1800 chỉ tiêu, trong đó 1300 chỉ tiêu đại học, 300 chỉ tiêu liên thông, 200 chỉ tiêu cao đẳng.

 

Trường ĐH  Sư Phạm Nghệ thuật trung ương tuyển sinh năm 2014 với chỉ tiêu cụ thể:

Tên trường   Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu
Ngành học (Dự kiến)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG GNT     1800 
Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội,
ĐT: (04) 38544468
Các ngành đào tạo đại học
(Hệ đại học và đại học liên thông)
Hệ đại học       1300
Sư phạm Âm nhạc/ D140221 N 250
Sư phạm Âm nhạc Mầm non
Sư phạm Mỹ thuật/ D140222 H 250
Sư phạm Mỹ thuật Mầm non
Quản lý văn hóa/ D220342 N,H 150
Quản lý văn hóa nghệ thuật
Thiết kế Thời trang D210404 H 250
Thiết kế Đồ họa D210403 H 300
Thanh nhạc D210505 N 50
Hội họa D210103 H 50
Hệ đại học liên thông       300
Sư phạm Âm nhạc D140221 N 75
Sư phạm Mỹ thuật D140222 H 75
Quản lý văn hóa D220342 N,H 75
Thiết kế Thời trang D210404 H 75
Các ngành đào tạo cao đẳng       200
Sư phạm Âm nhạc C140221 N 100
Sư phạm Mỹ thuật C140222 H 100

– Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2014: 400 chỗ.

+ Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ Đại học số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề – Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

– Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

Hệ đại học:

 + Xét tuyển: Môn Ngữ văn, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT cho tất cả các ngành. Thí sinh nộp bản sao công chứng Học bạ, Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT có hiển thị điểm Ngữ văn cùng Hồ sơ ĐKDT. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, nộp Học bạ và Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW thời gian từ 20/6/2014 đến 10/7/2014.

+ Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu

Hệ Liên thông:

1. Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

– Xét tuyển: Môn Ngữ văn, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT cho tất cả các ngành

– Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu

– Ngày 11/7/2014 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp – Xướng âm; Thanh nhạc – Nhạc cụ

– Ngày 11/7/2014 thi môn Hình họa (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)

– Thí sinh đăng ký dự thi khối N: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Âm nhạc;
– Thí sinh đăng ký dự thi khối H: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Mỹ thuật.

Lưu ý: Ngành thiết kế thời trang:

– Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);
– Ngày 12/7/2014 thi môn Trang trí (240 phút).

2. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

– Tổ chức thi: 1 môn Cơ sở ngành và 02 môn Năng khiếu

– Ngày 11/7/2014 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp-Xướng âm ; Thanh nhạc và Nhạc cụ.

– Ngày 11/7/2014 thi môn Hình họa (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)
– Ngày 12/7/2014 thi môn Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (180 phút)

– Thí sinh đăng ký dự thi khối N: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Âm nhạc;
– Thí sinh đăng ký dự thi khối H: môn thi, thời gian thi như ĐHSP Mỹ thuật;

– Ngày 11/7/2014 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);
– Ngày 12/7/2014 thi môn Trang trí (240 phút), Kiến thức Thời trang tổng hợp (180 phút).

Hệ Cao đẳng:

Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ kết quả thi đại học của trường ĐHSP Nghệ thuật TW và các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi.

*Chú ý:– Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

– Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp – Xướng âm, Thanh nhạc – Nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung cho các ngành đăng ký dự thi theo mẫu quy định);

–  Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2;

–  Các môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp – Xướng âm, Thanh nhạc – Nhạc cụ của các ngành thuộc khối N, tổ chức thi thực hành theo thứ tự phòng thi;

– Thí sinh dự thi môn Thanh nhạc ngành ĐH Thanh nhạc phải trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca, hành khúc, ca khúc nghệ thuật…) trong đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam và 01 bài hát tiếng nước ngoài. Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm nhạc, hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện;

– Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh sau khi nộp Hồ sơ ĐKDT cần theo dõi các thông tin chi tiết Hướng dẫn về tuyển sinh trên Website của nhà trường

 

About chuotnhat