Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2014

[Taiducviet] – Trường ĐH Tài chính kế toán năm 2014 tuyển sinh 1.700 chỉ tiêu, trong đó 1.250 chỉ tiêu đại học, 350 chỉ tiêu cao đẳng, 100 chỉ tiêu liên thông.

 

Trường ĐH Tài chính Kế toán tuyển sinh năm 2014:

Bậc Đại học: Chỉ tiêu tuyển sinh 1.250 SV. Thi tuyển khối A, A1, D1 (theo phương thức 3 chung)

Bậc Cao đẳng: Chỉ tiêu tuyển sinh 350 SV. Xét tuyển khối A, A1, D1

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển sinh 100 SV. Thi tuyển khối A, A1, D1 (theo phương thức 3 chung)

Như vậy, năm 2014, Trường ĐH Tài chính Kế toán chính thức đào tạo 5 chuyên ngành, gồm Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán và Kinh doanh quốc tế.

 

Đại học tài chính kế toán tuyển sinh năm 2014

Ngành Quản trị kinh doanh có 01 chuyên ngành là Quản trị doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận các công việc của nhân viên kinh doanh hoặc quản trị viên thuộc các lĩnh vực quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

Ngành Tài chính-Ngân hàng có 03 chuyên ngành là Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng và Tài chính công. Sinh viên tốt nghiệp ngành TCNH có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước với các vị trí: chuyên viên tài chính, chuyên gia tư vấn, nhân viên ngân hàng…; làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

Ngành Kế toán có 02 chuyên ngành là Kế toán doanh nghiệp, Kế toán Nhà nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kế toán có thể làm việc được ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Một số vị trí hấp dẫn mà sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm là kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính kế toán, nhân viên quản lý dự án; làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.

Ngành Kinh doanh quốc tế có 01 chuyên ngành là Kinh doanh quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có khả năng làm việc tại các phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, tài chính, đầu tư, văn phòng các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh, đại diện cho các công ty nước ngoài, các ngân hàng; tư vấn kinh doanh quốc tế;…làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

Ngành Kiểm toán có 01 chuyên ngành là Kiểm toán. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kiểm toán có thể làm việc tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán, tư vấn tài chính, các bộ phận làm chức năng kiểm soát nội bộ ngành và nội bộ địa phương, các đơn vị có chức năng kiểm tra tài chính, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp, văn phòng tư vấn kế toán – kiểm toán, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội…; làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu hoặc hành nghề độc lập như một chuyên gia về kiểm toán.


About chuotnhat