Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại Học Thủy Lợi năm 2014

[Taiducviet] – Trường ĐH Thủy Lợi công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với tổng 3400 chỉ tiêu, trong đó ĐH thủy lợi cơ sở 1 tại Hà Nội là 2820 chỉ tiêu, ĐH Thủy Lợi cơ sở 2 là 580 chỉ tiêu.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh 2014 – trường ĐH Thủy Lợi

TT               Tên trường, Ký hiệu trường Khối Mã ngành Chỉ tiêu
              Địa chỉ,
              Hệ đào tạo,
              Ngành đào tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI   3400
Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3563.1537
Fax: 04.35638923.
Email:daotao@wru.edu.vn
Website: www.wru.edu.vn
A Các ngành đào tạo hệ Đại học chính quy 3320
I Tại Hà Nội TLA A   2740
1 Kỹ thuật công trình thuỷ: TLA A D580202 420
       – Công trình thuỷ lợi
       – Cảng và đường thuỷ
       – Thuỷ điện và công trình năng lượng
2 Kỹ thuật công trình xây dựng: A D580201 210
       – Xây dựng dân dụng và công nghiệp
       – Địa kỹ thuật xây dựng
3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A D580205 140
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A D510103 140
5 Quản lý xây dựng A D580302 140
6 Kỹ thuật tài nguyên nước A D580212 280
7 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A D520503 70
8 Kỹ thuật công trình biển A D580203 140
9 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A D580211 70
10 Cấp thoát nước A D110104 70
11 Kỹ thuật cơ khí A D520103 140
12 Kỹ thuật điện, điện tử A D520201 70
13 Thuỷ văn A D440224 140
14 Kỹ thuật môi trường A D520320 140
15 Công nghệ thông tin A D480201 210
16 Kinh tế A D310101 100
17 Quản trị kinh doanh A D340101 100
18 Kế toán A D340301 160
II Tại Cơ sở 2 (CS2)- TP Hồ Chí Minh và Bình Dương TLS A   580
1 Kỹ thuật công trình thuỷ TLS A D580202 180
– Công trình thuỷ lợi
2 Kỹ thuật công trình xây dựng A D580201 80
– Xây dựng dân dụng và công nghiệp
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A D510103 80
4 Kỹ thuật tài nguyên nước A D580212 80
5 Cấp thoát nước A D110104 80
6 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A D580205 80
B Hệ cao đẳng chính quy       80
1 Tại Hà Nội TLA A C510102 80
– Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

About chuotnhat