Chương trình học toán lớp 4

Nhằm hỗ trợ các bạn gia sư, thầy cô giáo soạn bài giảng, dạy học chương trình học toán lớp 4.

1. Số tự nhiên:

-Các số có 6 chữ số.
-Hàng và lớp.
-Dãy số tự nhiên
-Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.
-So sánh các số tự nhiên có nhiều chữ số.

2. Phân số:

-Phân số _ Phép chia số tự nhiên.
-Phân số bằng nhau.
-Rút gọn phân số.
-Quy đồng mẫu số các phân số.
-So sánh 2 phân số cùng mẫu số.
-So sánh 2 phân số khác mẫu số.
-Cộng _Trừ _ Nhân _ Chia phân số
-Tìm phân số của một số.
-Giới thiệu tỉ số.
-Tỉ lệ bản đồ _ Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

3. Bốn phép tính với số tự nhiên:

Cộng
-Tính chất giáo hoán của phép cộng.
-Tính chất kết hợp của phép cộng.
Nhân
-Tính chất giao hoán của phép nhân.
-Tính chất kết hợp của phép nhân.
-Nhân với 10, 100, 1000,…
-Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.
-Nhân một số với 1 TỔNG _ 1 HIỆU
-Nhân với số có 2; 3 chữ số.
-Nhân nhẩm số có 2 chữ số với số 11.
Chia
-Chia cho số có 1 ; 2 ; 3 chữ số.
-Chia cho 10, 100, 1000 ,….
-Chia 1 tổng cho 1 số
-Chia 1 số cho 1 tích.
-Chia 1 tích cho 1 số.
-Chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0.
-Thương có chữ số 0
– Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9 , 3

4 .Hình học:

-Góc nhọn, góc tù,…..
-Hai đường thẳng vuông góc, song song _ Vẽ hình
-Hình bình hành _ Diện tích hình bình hành.
-Hình thoi _ Diện tích hình thoi.

5 .Đo lường:

-Yến, tạ, tấn.
-Bảng đơn vị đo khối lượng.
-Giây, thế kỉ.
-Đề-xi-mét vuông _ Mét vuông _ Kí-lô-mét vuông.

6 .Toán giải: (toán điển hình)

-Tìm số trung bình cộng
-Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu
-Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ
-Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ

7 .Biểu thức có chứa 1 chữ, 2 chữ, 3 chữ.

8 .Biểu đồ.

About admin