Có bao nhiêu số có ba chữ số tận cùng bằng 5?

Có bao nhiêu số có ba chữ số tận cùng bằng 5?

Giải

Các số có ba chữ số tận cùng bằng 5 là: 105, 115, 125, … , 985, 995. Trong dãy số trên khoảng cách giữa hai số luôn luôn là 10 đơn vị.

Từ 105 đến 995 có:

(995 – 105) : 10 = 89 khoảng cách.

Do đó ta có:

89 + 1 = 90 số.

Gia sư hà nội, chúc các em học tốt!

About Toàn Lê