Cơ Sở Lý Thuyết Muối CACBONAT Tác Dụng Với Dung Dịch AXit – Kiềm

Dạng toán hóa muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit là một dạng bài tập không phải là khó nhưng nó thường mang lại những rắc rối nhất định cho các em. Vì vậy, tôi xin thay mặt đội ngũ gia sư của văn phòng chia sẻ đến các em cơ sở lý thuyết trong chuyên đề muối cacbonat tác dụng với dung dịch axit – kiềm.

Cơ sở lý thuyết: 

Muối cacbonat gồm: HCO3 và CO32-

Đặc điểm:

  • HCO3lưỡng tính: tác dụng được với axit, kiềm
  • CO32- bazơ: tác dụng với axit.

Các tình huống của bài toán:

Tình huống 1: (HCO3 và CO32-) tác dụng với OH chỉ có HCO3 tác dụng

HCO3  + OH  –> CO32-  + H2O

Tình huống 2: CO32- tác dụng với H+

H+ + CO32- –> HCO3                        (1)

2H+ + CO32- –> CO2 + H2O             (2)

Lập tỷ lệ: n(H+) / n(CO32-) = k

  • Nếu k < 1: Chỉ xảy ra (1).
  • Nếu 1 <= k <= 2: Xảy ra cả (1) và (2).
  • Nếu k >2: Xảy ra (2)

Tình huống 3: Nhỏ (HCO3 và CO32-) từ từ vào H+

HCO3  + H+ –> CO2 + H2O

2H+ + CO32- –> CO2 + H2O

Xét 2 trường hợp:

TH1: HCO3 hết trước

TH2: CO32- hết trước

Tình huống 4: Nhỏ từ từ H+ vào (HCO3 và CO32-) các phản ứng xảy ra theo thứ tự

H+ + CO32- –> HCO3 nếu H+ dư có phản ứng sau

HCO3  + H+ –> CO2 + H2O

Hy vọng bài viết nhỏ này sẽ giúp các em tự tin hơn trong việc xử lý lớp bài toán hóa về muối cacbonat. Chúc các em học tốt, thi tốt.

About Toàn Lê