Con Đường Trở Thành Gia Sư Giỏi

Bất kỳ làm việc gì cũng thế chúng ta luôn mong muốn và hướng tới sư thành công. Là môt gia sư cũng thế, chẳng phải mỗi là vì kiếm thêm thu nhập trang trải cuôc sống mà theo quan điểm cá nhân tôi gia sư như môt sư khẳng định năng lưc, trách nhiệm của bản thân. Vây, con đường nào giúp các em trở thành một gia sư giỏi?

1. Hãy đem sư vui vẻ vào bài học của ban:

Một gia sư nghiêm khắc, tôi tin học sinh chẳng thích điều đó lắm đâu? Chẳng học sinh, cũng như gia sư nào muốn không khí học tập căng thẳng cả. Hãy đưa những ví dụ khôi hài nhưng hữu ích vào trong bài giảng của các ban. Thỉnh thoảng cho học sinh nghỉ giải lao một chút, đó cũng là quãng thời gian của gia sư chúng ta, đôi khi hãy tận dụng nó để tìm hiểu thêm học sinh của mình.

2. Đảm bảo tính vừa sức:

Đừng cho các em làm những bài tâp quá khó. Hãy đảm bảo tính vừa sức trong day hc.

3. Hãy nhẹ nhàng

Đừng la mắng và quá nghiêm khắc hãy nhắc nhở nhe nhàng thay vì làm điều đó.

About Toàn Lê