Hóa học Giải đáp – Bài Toán về Định Luật Electron

Hóa học Giải đáp – Bài Toán về Định Luật Electron. Mọi người giải giúp Câu hỏi bài toán của em Hoàng Văn Thái – HS lớp 12 ở Hưng Yên:

Đề Bài:

Để m gam phoi bào sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 4,32 gam chất rắn X. Hòa tan X trong dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc nóng và H2SO4 đặc nóng, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và SO2 (ở đktc). Biết tỉ khối của Y so với H2 bằng 27,5. Giá trị của m là:
A. 3,36 gam. B. 2,80 gam. C. 2,24 gam. D. 1,12 gam.

Mọi thông tin xin hướng dẫn xin vui lòng gửi về:

  • Cách 1: Comment tại ô phía dưới.
  • Cách 2: Comment tại FB
  • Cách 3: Gửi đáp án về hòm thư Taiducviet@gmail.com

Cám ơn mọi người!

About admin