Ký ức về một thời áo trắng

VỀ LẠI NGÔI TRƯỜNG XƯA

MÀ LÒNG SAO THẤY NHỚ

NHỮNG BẠN BÈ XƯA

NGÀY CHUNG LỚP CHUNG TRƯỜNG

NAY MỖI NGƯỜI MỘT NƠI

BIẾT KHI NÀO CÓ LẠI

NHỮNG NGÀY VUI KHI NÀO

KHI NÀO CÒN GIẬN NHAU

VÌ NHỮNG VIỆC NHỎ NHẶT

MÀ SAO BÂY GIỜ LẠI

MUỐN TRỞ LẠI NĂM XƯA

ĐỂ CÓ NHỮNG TRÒ ĐÙA TINH NGHỊCH

VUI BUỒN – GIẬN HỜN VU VƠ

MÀ NAY CHẲNG CÒN NỮA

NHỮNG BỤI PHẤN BAY BAY

VẪN RƠI TRÊN BỤC GIẢNG

TẤM BẢNG ĐEN ĐỂ VIẾT

NHỮNG BÀI HỌC KHI XƯA

NAY RỜI XA MÃI MÃI

KHI NÀO VỀ TÌM LẠI

THUỞ ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

GIỜ CÒN LÀ KÝ ỨC

NHỮNG KÝ ỨC KHÓ PHAI

LÀM CHO TA NHỚ MÃI

KHÔNG BAO GIỜ TA QUÊN

KÝ ỨC THỜI ÁO TRẮNG

KỶ NIỆM THỜI HỌC SINH

LÀM SAO QUÊN CHO ĐƯỢC

MỘT SÁNG NÀO CHIA TAY

About Toàn Lê