Ôn tập Bội Bội Chung Nhỏ Nhất

Bài toán về dạng Tìm Bội và Bội chung nhỏ nhất.

Mời các em click ảnh để xem rõ hơn.

Bội, bội chung nhỏ nhất

Bội, bội chung nhỏ nhất

Kiến thức cần nhớ:

BCNN(a,b) = a.b/UCLN(a,b).

Để tìm UCLN(a,b) mời các em xem bài Ước, ước chung lớn nhất . Chúc các em thành công.

About Toàn Lê