Ôn Tập Toán 6 Tính Nhanh Và Tính Tổng

Thay mặt cho các gia sư Toán của gia sư Tài Đức Việt thầy xin chia sẻ với các em bài tập về dạng toán tính nhanh và tính tổng.

Tham khảo chương trình học tập bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chuyên đề: http://www.toaniq.com/thang-62017-tang-de-thi-hsg-toan-6-khi-dang-ky-hoc-tap-toan-6-co-ban-va-nang-cao-theo-chuyen-de/

Các em click hình để xem rõ hơn:

tính nhanh tinh tổng

tính nhanh tinh tổng

Sau đây thầy sẽ giải mẫu 2 ví dụ để các em làm những phần tiếp theo:

Bài 1 – a: 58.75 + 58.50 – 58.25 = 58.75 – 58.25 + 58.50

                                                                = 58.(75 – 25) + 58.50

                                                                = 58.50 + 58.50

                                                                = 58.(50 + 50) = 58.100 = 5800.

Bài 2 – a: S1 = 1 + 2 + 3 +…+999 = (1 + 999) + (2 + 998) + (3 + 997) +…(499 + 501) + 500

                                                                 = 1000 + 1000 + …..+ 1000 {499 số} + 500

                                                                 = 499.1000 + 500 = 499000 + 500 = 499500.

Các bài tập khác các em tự giải hay có thể nhờ gia sư toán của mình để được hướng dẫn tốt hơn.

About Toàn Lê