Phân số là gì?

Phân số là gì? Thế nào là phân số? – Thư viện học toán lớp 6 dành cho các em học sinh.

Khái niệm phân số:

Phân số có dạng a/b với a, b ∈ Z, b ≠ 0. Trong đó: a được gọi là tử, b được gọi là mẫu của phân số.

Mọi thông tin học toán và giải đáp trực tuyến xin vui lòng liên hệ: Thầy Thích – DĐ: 0919.28.19.16.

About admin