Tại sao trẻ em lại phải tập viết chữ “E” đầu tiên mà không phải là chữ ” A”

Tại sao trẻ em lại phải tập viết chữ “E” đầu tiên mà không phải là chữ ” A”

Khi xây dựng chương trình SGK người ta có nhiều quan điểm để tiếp cận.

– Trước 1981 dạy chữ dạy đầu tiên lại là chữ I rồi đến chữ T (Trình độ thấp kém ta vẫn quen gọi là trình độ I-TỜ) là do quan điểm chữ nào dễ viết thì dạy trước.

Sau 1981 (chương trình cải cách) dạy chữ O đầu tiên là do quan điểm chữ dễ nhận diện nhất (O tròn như quả trừng gà)

Chương trình hiện nay dạy chữ E trước do quan điểm dạy tiếng, từ quen thuộc trẻ thường xuyên phát âm và tiếng MẸ.

About Toàn Lê