Tập hợp số tự nhiên – Chương trình lớp 6 học kỳ 1

[Giasu.taiducviet.edu.vn] – Tập hợp số tự nhiên – Chương trình lớp 6 học kỳ 1. Công ty gia sư Tài Đức Việt giới thiệu tiếp bài tập hợp số tự nhiên.

Mời các em học sinh làm các bài tập sau đây:

Bài 1: Viết các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử:

A = {x ∈ N: 21 < x < 26};

B = {x ∈ N*: x < 3};

A = {x ∈ N: 2 ≤ x < 8};

A = {x ∈ N*: x ≤ 6};

Bài 2: Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 6 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Bài 3: Tìm số các số tự nhiên a và b sao cho:

a) 7 < a < b < 10;

b) 12 < a < b < 16;

Bài 4: Tìm các số tự nhiên a, b, c đồng thời thỏa mãn ba điều kiện a < b < c, 6 < a < 10, 8 < c < 11.

Bài 5: Cho n ∈ N. Tìm số tự nhiên lớn hơn n và nhỏ hơn n + 1.

Mọi thông tin cần trợ giúp xin vui lòng liên hệ:

Thầy Thích – Giảng viên bộ môn Toán – Tin. ĐT: 0919.28.19.16.

Nhằm bổ trợ kiến thức học tập cho các em học sinh công ty gia sư Tài Đức Việt mở gia sư lớp 6 tại nhà, gia sư trực tuyến cho các em học sinh học từ lớp 6 – lớp 12 và ôn thi Đại học – Cao đẳng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY GIA SƯ TÀI ĐỨC VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO

ĐT: 043.990.6260 – HOTLINE: 0936.128.126.

Email: Taiducviet@gmail.com

About admin