Thế nào là đường trung tuyến của tam giác?

Thế nào là đường trung tuyến của tam giác? – Thư viện học toán cho các em học sinh từ lớp 1 – lớp 12.

Khái niệm đường trung tuyến của tam giác: click

Đường trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. more info

Đặc điểm đường trung tuyến của tam giác: here

  • Đường trung tuyến đi qua trung điểm của cạnh đối diện.
  • Mỗi tam giác đều có ba trung tuyến: mỗi trung tuyến đều chạy từ mỗi đỉnh của tam giác tới các cạnh đối diện.
  • Đối với tam giác cân và tam giác đều, mỗi cạnh trung tuyến của tam giác chia đôi chia đôi các góc ở đỉnh với hai cạnh kề có chiều dài bằng nhau.
  • Mỗi một trung tuyến chia diện tích của tam giác thành hai phần bằng nhau. Ba trung tuyến chia tam giác thành sáu tam giác nhỏ với diện tích bằng nhau.

Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp xin vui lòng liên hệ Thầy Thích – Hotline: 0919.28.19.16.

About admin