Thế nào là hình thang cân? Tính chất và dấu hiệu nhận biết

Thư viện học toán lớp 8: Thế nào là hình thang cân? Tính chất và dấu hiệu nhận biết.

Trả lời:

Hình thang cân là hình thang trong đó có hai cạnh bên bằng nhau.

Tính chất:

  • Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau
  • Có 2 đáy song song với nhau
  • 2 góc ở đáy trên bằng nhau, 2 góc đáy dưới bằng nhau.
  • Có 2 đường chéo bằng nhau

About admin