Thế nào là hình thoi? Tính chất và dấu hiệu nhận biết

Thư viện toán học lớp 8: Thế nào là hình thoi? Tính chất và dấu hiệu nhận biết.

Trả lời:

Hình thoi là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Tính chất hình thoi:

  • Các góc đối nhau bằng nhau.
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

Dấu hiệu nhận biết hình thoi:

  • Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
  • Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.
  • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
  • Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

About admin