Thế nào là số nguyên tố?

Thế nào là số nguyên tố? – Thư viện toán học dành cho các em học sinh lớp 6.

Định nghĩa số nguyên tố:

Số nguyên tố  là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Mọi thông tin cần hỗ trợ học toán lớp 6 xin vui lòng liên hệ Thầy Thích. Holtine: 0936.128.126.

 

About admin