Thế nào là trung điểm của 1 đoạn thẳng?

Thế nào là trung điểm của 1 đoạn thẳng? – Thư viện học toán cho các em học sinh từ lớp 1 – lớp 12.

Khái niệm về trung điểm của 1 đoạn thẳng:

Điểm M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi điểm M nằm giữa A và B và cách đều 2 điểm A, B (MA = MB).

Tính chất của trung điểm của 1 đoạn thẳng:

  • Mỗi 1 đoạn thẳng có duy nhất 1 trung điểm.
  • Trung điểm nằm giữa và cách điều 2 đầu mút.

Mọi thông tin cần tư vấn xin vui lòng liên hệ gặp Thầy Thích. Hotline: 0919.28.19.16.

Nhằm bổ trợ kiến thức học toán công ty gia sư Tài Đức Việt mở các lớp học tại nhà. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY GIA SƯ TÀI ĐỨC VIỆT

About admin