Tổng ba góc trong 1 tam giác bằng bao nhiêu độ?

Tổng ba góc trong 1 tam giác bằng bao nhiêu độ? – Thư viện học Toán.

Trả lời:

Trong 1 tam giác tổng ba góc bàng 180 độ.

Một số tính chất:

Góc kề ngoài của 1 góc trong tam giác bằng tổng 2 góc trong còn lại của tam giác.

Mọi thông tin cần tư vấn xin vui lòng liên hệ Thầy Thích – Hotline: 0919.281.916.

Gia sư Tài Đức Việt

About admin