Tổng hợp công thức Toán Phổ Thông (Tiếp theo)

Tổng hợp công thức Toán Phổ Thông (tiếp theo)

III. Đạo hàm – Tích phân & Hình học & Nhị thức Newton
1. Đạo hàm
2. Bảng các nguyên hàm
3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
5. Phương pháp tọa độ trong không gian
6. Nhị thức Newton

 

dao-ham1

dao-ham2

dao-ham3

 

dao-ham1 nguyen -ham

 

About Lan Hương