Tổng hợp công thức Toán Phổ Thông

Tổng hợp công thức Toán Phổ Thông

I/ ĐẠI SỐ

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit

tam-thuc-bac-hai

toan-cap-3

toan-cap-3-1

toan-cap-3-2

Còn Tiếp

About Lan Hương